ПОСТАВЯНЕ НА ФОТОТАПЕТ
Стъпка 1

Уверете се, че стената е гладка, суха, обезпрашена и немазна.Стъпка 2

За начало отбележете отправни точки в горната част на стената. Можете да използвате молив, като нанасяте по дължините изравнителна линия. След като сте сигурни в изравняването с отправните точки, можете да започнете с отстраняването на гърба на фототапета.Стъпка 3

Залепянето трябва да се извърши постепенно, от горния край на фототапета, отляво надясно, с хоризонтални движения за отстраняване на въздуха отдолу. При необходимост можете няколко пъти да отлепяте и поставяте отново, докато залепите фототапета абсолютно гладко.Стъпка 4

При стандартните размери, които предлагаме, фототапетите са разделени съответно на две, три или четири части, които се самозастъпват с 1 см помежду си. При поставянето на отделните парчета е необходимо да притискате повече на местата, където частите се съединяват.