ПОСТАВЯНЕ НА СТИКЕР ЗА ВРАТА
Стъпка 1

Започнете с демонтиране на дръжката на вратата.


Стъпка 2

Разтелете стикера по дължината на вратата, за да го позиционирате и изберете отправни точки.


Стъпка 3

Постепенно отсранявайте гърба на стикера и прилепяйте към вратата. Залепването се извършва с хоризонтални движения и използване на блокче, с което да се премахне въздуха.


Стъпка 4

Изрежете с макетно ножче излишните части, както и отворите за дръжката на вратата.


Стъпка 5

Монтирайте дръжката отново.